Family Sunday mit Sommerfest

23 Juni
Beginn: 23. Juni 2024 um 10:30 Uhr Ende: 23. Juni 2024 um 12:30 Uhr

10:30 Uhr – Family Sunday im Adventhaus: Denickestraße 14.

#Worship #GodStories #Message #Ministry & Kinderzeit
mit Livestream über Zoom:
https://zoom.us/j/3314308945?pwd=dEl5QjJhYXdlb2YzNzgyYms1YmNxdz09

+ Im Adventhaus: Denickestraße 14, 21073 Hamburg